Ni är välkommen att kontakta eller besöka oss i Malmö.

Deterministic Control AB
556486-0848
Kosterögatan 5
211 24 Malmö
Växel: 040-59 50 50


Personer:

Conny Franzon
E-post: conny.franzon@deterministic.se
Telefon: 070 – 595 02 24

Torulf Wiberg
E-post: torulf.wiberg@deterministic.se
Telefon: 070 – 595 09 97