EVITA-fjärrvärmeledning

Fjärrvärmeöverföring som binder ihop Helsingborg, Landskrona, Eslöv och Lomma. Vi levererade styrsystemet.

Sveriges längsta sammanhängande fjärrvärmeledning. Ledningen binder ihop 60 MW mellan Öresundskraft, Landskrona Energi och Kraftringen med geografisk utbredning från norra Helsingborg , via Landskrona och Örtofta till Eslöv och via Lund till Lomma. Deterministic levererade styrsystemet till denna ledning.

Vill du veta mer om våra projekt?

Tveka inte att kontakta oss för mer info och för att diskutera vad vi kan hjälpa Ert företag med!

Kontakta oss för mer info!