Hjälpsystem till vattentorn

Deterministic levererade hela kedjan till ett tryckstegringssystem till ett vattentorn. Det innefattade bland annat funktionsbeskrivning, elkonstruktion, fältinstrumentering, leverans av apparatskåp. Vi utförde också applikationsprogrammering och bildbyggnad i kundens SCADA-system. Slutligen driftsatte vi anläggningen.

Vill du veta mer om våra projekt?

Tveka inte att kontakta oss för mer info och för att diskutera vad vi kan hjälpa Ert företag med!

Kontakta oss för mer info!